Relatif Güç Endeksi ( Relative Strength Index – RSI )

Göstergenin dikey ekseni üzerindeki skala 100’e bölünmüştür. Alt sınır 0, üst sınırı da 100 dür. Bu değerler yüzde değişimi ifade eder. Gösterge alt ve üst sınırlara çok ender olarak ulaşır. Relatif güç endeksi geliştiren Amerikalı J. Welles Wilder, uzun testlerden sonra göstergenin yüzde 70 seviyesini geçmesini aşırı alım bölgesi olarak kabul etmiştir. Aynı şekilde göstergenin yüzde 30’un altına inmesini de aşırı satım bölgesi olarak kabul edilmiştir. Gösterge yüzde 50’ye geldiğinde hissenin relatif gücü dengelenir. Başka bir deyişle artan günlerin toplamı ile azalan günlerinin toplamı birbirine eşittir. RGR kısa vadede trend değişimini gösteren önemli ipuçları verir.

Relative Güç Endeksi (Relative Strength Index – RSI ) Hesaplama Yöntemi

Wilder, 14 günlük fiyatlarla çalışmayı tavsiye etmekle birlikte, daha kısa gün sayısı veya daha uzun gün sayısı ile de RGE grafikleri çizmek mümkündür. Gün sayısı azaldıkça gösterge daha hassaslaşacak ve hareketlenecektir. Muhtemel hatalı sinyal sayısı da buna bağlı olarak artış gösterecektir. Gün sayısı yükseltilirse, kısa dalgalanmalar kaybolur ve daha uzun trendler izlenebilir. Fiyatın aynı yönde doğru hızlı değişim yaşadığı dönemlerde gün sayısı arttırılarak erken sinyal vermesi önlenebilir. Fiyatın az hareketli olduğu dönemlerde ise gün sayısı azaltılarak daha kısa trendler izlenebilir. Tespit edilen dönem için önce hissenin relatif gücü bulunur. Bulunan relatif güçle relatif güç endeksi hesaplanır. Seçilen süre içinde yükselen günlerdeki fiyat farkları toplanarak gün sayısına bölünüp ortalaması alınır. Bu yükseliş günlerindeki farkların ortalamasıdır. Aynı dönem içindeki düşen günlerin ortalaması da aynı yöntemle bulunduktan sonra yükselen ortalama düşen ortalamaya bölünür. Bulunan değere 1 eklenir. 100 sayısı bu değere bölünür ve elde edilen değer de 100 den çıkarılır. 100 kullanılarak yapılan bu işlem sonunda değişim, endeks kavramını alır. Örnek olarak 10 günlük RGE formülü aşağıda verilmiştir.

  • Y = 10 gün içinde yükseliş günlerindeki farkların toplamı / 10
  • D = 10 gün içindeki düşüş günlerindeki farkların toplamı / 10
  • Relatif Güç = Y / D
  • Yüzdesel hesaplama için
  • RGE = 100 – (100/(RG+1))

100 değeri relatif güç değerine 1 eklendikten sonra bölünür. Bulunan değerin 100 den çıkarılması ile relatif güç endeksi elde edilir. Bu formülü kağıt üzerinde takip edebilmek oldukça karışık bir hesaplamayı gerektirirken özel bilgisayar programlarında çok kısa sürede hesaplanıp farklı günler için grafik olarak çizilmektedir.

Relative Güç Endeksi (Relative Strength Index – RSI ) Yorumlaması

Gösterge, fiyat grafiği ile birlikte hareket ettiği sürece fiyat trendini onaylar. Fiyat trendlerinin tepe veya dipte döndüğü günler göstergenin en tepesini veya en dip seviyesini oluştururlar. Fiyat grafiğine aykırı gelişmeye başlaması trendin döneceğinin belirtisi olarak kabul edilir. Örneğin fiyat grafiği üzerinde bir tepe önceki tepenin üzerine çıktığı halde RGE de aynı durum gözlenmezse trendin devam etmeyeceği kabul edilir. Tepe dönüşleri genellikle 70 seviyesi civarında, dip dönüşleri de 30 seviyesinin civarında oluşur. Hızlı fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde, göstergenin aşırı bölgelere ulaşmış olması dönüş için bir uyarıdır. Fiyat hareketinin devam ettiği dönemlerde bu sinyal bir süte için göz ardı edilip beklenebilir. Göstergenin daha yükseğe çıkmaması veya daha aşağı inmesi, uzun ve orta vadeli trendlerin dönüşlerine rastlar. Sat sinyali, gösterge aşırı alım bölgesinden aşağı döndüğünde 70 seviyesini geçerken oluşur. Al sinyali ise göstergenin aşırı satış bölgesinden yukarı doğru döndüğünde 30 seviyesini geçtikten sonra oluşur. Aşırı bölgelerde görülecek ikili tepe ve dipler dönüş için çok önemli belirtileridir. Gösterge üzerinde dip noktalar yükselmeye başladığında fiyatın yukarı doğru dönme hazırlığında olduğunu gösterir. Hızlı yükseliş dönemlerinde gösterge hemen aşırı alım bölgesine yükselebilir. Böyle günlerde görülecek ilk sat sinyali göz ardı edilmelidir. Yine hızlı düşüş dönemlerinde gösterge bir süre aşırı alım bölgesinde kalacaktır. Böyle günlerde fiyatta görülecek bir iki günlük artış göstergeyi hareketlendirecek ve belki 30 seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Bu durumda da gelecek ilk al sinyali dikkate alınmamalıdır.

Relatif güç endeksi 5 değişik açıdan analiz edilir.

1- Tepe ve Dip Noktalarındaki Dönüşler

Yükselen trendde, gösterge 70 civarında iken fiyatta görülen bir iki günlük iniş göstergede küçük dalgalanmalar oluşturur. Bu küçük oynamalarda son dip daha aşağıya indiyse ve ardından gelen yeni harekette, gösterge önceki tepeyi geçemezse muhtemel dönüş başlamıştır. Alçalan trendde, gösterge 30 veya daha altında iken görülen küçük dalgalanmalarda dipler daha yukarıda kalıyorsa ve tepeler daha yükseğe ulaşıyorsa düşüş sona ermektedir. Ardından yükseliş beklenebilir. Tepe dönüşünün 70’in daha üstünde veya 30’un daha altında olması uzun trend dönüş ihtimalini arttırır.

2- Grafik Formasyonları

Fiyat grafikleri üzerinde görülmeyen formasyonlat gösterge üzerinde tespit edilebilir. En çok görülen formasyonlar, kısa süreli üçgenler, ikili tepe ve dipler, bayrak ve takozlardır. Tepe ve dip dönüşlerinde kısa süreli omuz-baş formasyonları da oluşabilir. Bu formasyonların aynı anda fiyat grafikleri üzerinde oluşması gerekmez. Formasyonlar açısından gösterge ile fiyat grafiği bağımsız incelenirler.

3- Destek ve Direnç Seviyeleri

Relatif güç endeksini oluşturan değerler geçmişteki fiyat farklarından oluştuğu için, geçmişteki destek ve direnç seviyelerini çok iyi yansıtır. Fiyat grafiklerinde olduğu gibi yatay çizgilerle bu seviyeler gösterge üzerine çizilebilir. Bu çizgilerin kırılmaları grafik yorumlamalarında olduğu gibi değerlendirilir.

4- Aykırı Hareketler

Gösterge fiyat grafiği ile birlikte aşağı, yukarı hareket eder. Hareketin aynı yönde olmadığı dönemler trend dönüşü için belirti sayılır. Örneğin fiyat grafiği aşağı doğru bir yol izlerken relatif güç endeksinin yatay ilerlemeye başlaması, fiyatın yukarı dönme ihtimalini arttırır. Fiyatın yükseldiği günlerde göstergenin yükselmemesi de aşağı dönüşün ön belirtisidir.

5- Başarısız Hareketler

Gösterge zaman zaman hatalı sinyallerde verebilir. RGE yükselmeye başlamadığı halde fiyat gerilemesi bir süre daha devam edebilir. Yada gösterge aşağı giderken fiyat yükselmesi devam edebilir. Bu durumla seyrek de olsa karşılaşılır. Eğer gösterge sık sık bu hataları yapıyorsa gün sayısında değişiklik yapılarak hatalı sinyaller azaltılabilir. Hatalar daha çok göstergenin 70 veya 30’u aştığı dönemlerde görülür. RGE üzerine trend çizgileri de çizilebilir. Bu çizgilerin kırışlışı fiyat grafikleri üzerine çizilen trend çizgileri kadar geçerlidir. Bazı hallerde fiyat grafikleri üzerine çizilen trend çizgilerinden daha önce kırılması trendin gideceği yön hakkında önceden fikir verir. RGE’nin izlenmesinde kolay bir yöntemde gösterge üzerinde 50 ekseninin çizilmesidir. Göstergenin 50 eksenini yukarı geçmesi al ve aşağı inmesi de sat sinyali olarak yorumlanabilir. Göstergenin yüzde 50’yi yukarı doğru geçmesi, belirlenen dönemdeki artış ortalamalarının, düşüş ortalamalarına oranla artmakta olduğu anlamındadır. Bu hareketin, aksi görülmediği sürece devam etmesi beklenir. Göstergenin yüzde 50’yi aşağı doğru geçmesi, azalış günlerindeki ortalamanın giderek arttığı başka bir deyişle zayıfladığı anlaşılır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz