Ölüm Aylığı Nedir? Kimlere Verilir?

Ölüm aylığı kimlere verilir? Hangi şartlar olması gerekiyor? Ölüm aylığı ne kadar ve nasıl hesaplanıyor? Gibi soruların cevaplarını ve konuya dair tüm detaylı bilgileri en güncel haliyle bu yazımızda bulabileceksiniz.

Sigortalının sağlığında edinmiş olduğu haklar, vefat etmesi üzerine, “ölüm aylığı” adı altında yakınları üzerinden devam edebilmektedir. En son 30.09.2008 yılında güncellenerek son halini alan 5510 s. Kanun gereği ölen sigortalı ve diğer taraftan yakınlarında olması gereken şartların uygunluğu durumunda kazanılmış hak için gerekli yasal uygulamalar devreye girmektedir.

• Eş
• Çocuklar
• Anne-baba

Olmak üzere birinci dereceden yakınları, hayatını kaybeden sigortalı haklarının kendi üzerinden devam etmesini istediğine dair talepte bulunabiliyor. Vefat eden kişinin yakınlarına bu aylığın bağlanabilmesi için öncelikli olarak ölen sigortalının sağlığında 5510 Sayılı Kanun gereği hangi şartları yerine getirebilmiş olması gerekiyor bir bakalım.

a) Ölen sigortalının En az 1800 gün (5 Yıl) sigortalı olarak yaşlılık ve ölüm sigorta primleri bildirilmiş olmalıdır. 4/1-(a) sigortalılar için en az 5 yıl sigortalı olup, toplamda 900 gün (2,5 Yıl) malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri bildirilmiş olarak yaşlılık aylığını almaya hak kazanabilmiş olması ilk aranan maddedir.

b) 4(b) kapsamındaki ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin tüm ödemeleri yapılmış olarak herhangi bir borcu bulunmamalıdır.

Sonuç olarak ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan 1800 (5 Yıl) prim günü 4(a)-4(b) ve 4(c) kapsamındaki sigortalılar için geçerlidir. Bu gerekli olan prim günün varlığı durumunda gerek ölen sigortalının gerekse yakınları tarafından yapılan borçlanmalar dikkate alınmaktadır. Bu koşulun yerine getirilmiş olması durumunda ise sigortalılık süresi aranmaz.

Ancak 900 günün altında kalan prim günlerinde borçlanma yapılarak hak kazanmak mümkün değildir. Eğer birden fazla sigortalılık hizmet çeşidi söz konusu ise en son tabi olduğu sigortalılık esaslarına göre aylık bağlanmaktadır.

Ölüm Aylığı Nedir

Ölüm Aylığı Nedir

Ölüm Aylığı Kimlere Veriliyor? Aranan şartlar nelerdir?

En yüksek pay Eşlere bağlanmaktadır
İlk şart olarak Türk Medeni Kanununa göre resmi olarak evlilik bağını kanıtlayabilir olması gerekmektedir. Dul kalan eşin, sigortalı bir işte çalışıyor olması veya kendi sigortalılık hizmet akdince hak edilmiş aylığı olması durumunda ölüm aylığı alması mümkün değildir.
Dul eş herhangi bir engeli olmaması durumunda ise hak edilen maaşın %75 oranını alabilirken, çocuklarında dâhil olması durumunda ise %50 olarak hesaplanmaktadır.
Eşin evlenmesi durumunda ise alınan aylık kesilmektedir. Boşanma sonrası ise yeniden başvuru yaparak tekrar aylık bağlanması mümkün olabilmektedir.

Çocuklarda ölüm aylığı için hangi şartlar aranıyor?
Ölen sigortalının çocuklarının bu haktan yararlanabilmesi için erkek çocuklarda üniversite öğrencisi ise 25, lise öğrencisi ise 20, öğrenci değilse 18 yaşına kadar aylık bağlanabilmektedir.
Kız çocuklarında ise eğitim durumuna ve yaş sınırlandırılmasına bakılmıyor. Ölüm aylığının bağlanabilmesi için evli olmamaları gerekiyor. Evlenip boşanmış olanlarda hak talep edebiliyorlar.
Kız ve erkek her iki cinsiyetteki çocuk için aranan diğer ortak koşul ise sigortalı bir işte çalışmıyor olmaları ve aynı zamanda da sigortadan bir gelir elde etmiyor olmalarıdır.
Aylığı hak eden çocuk için maaşın %60’ı eşe %30’u çocuk için paylaştırılırken iki çocuğun varlığı durumunda ise her bir çocuğa %25 olarak oran değişiyor. Tek kız çocuğun olması durumunda da maaşın %50’lik oranı bağlanabiliyor. Sadece iki yetimin varlığında da %40 olarak iki eşit pay ile sonuçlanıyor. 4 yetim olduğunda ¼ şeklinde %100 e tamamlanarak pay ediliyor.
Malul çocuklarda ise Sağlık kurulunun kararına göre en az %60 oranında çalışma gücü yitirilmiş ise yaş, öğrencilik ya da medeni hal gibi durumlara bakılmaksızın aylık bağlanabilmektedir.
Anne-Babanın ölüm aylığı üzerindeki hakları
Ölüm aylığının anne ve babaya bağlanabilmesi için öncelikle 65 yaş altı olanlarda aranan şart eş ve çocuklardan kalan bir hissenin olabilmesi gerekiyor. 65 yaş üstünde olanlarda ise böyle bir şart aranmadan, sigorta kapsamında aldıkları bir aylık yok ise kendilerine ölüm aylığı bağlanabiliyor.

Ölüm Aylığı İçin Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Sigortalının vefatı sonrasında hak sahipleri kurum tarafından sağlanan ölüm aylığı başvuru formunu doldurularak T.C kimlik numarası ile bağlı bulunulan kuruma dilekçe verirler. Son dönemlerde yapılan iyileştirmeler neticesinde yeni bir dönem başladı. Çok sayıda bürokratik işlem nedeniyle uzayan aylık bağlanması işlemleri artık tarih oluyor.

Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından işlemlerin otomatikman başlatılması hakkındaki düzenlemeleri başlattı. Bu sürecin tam olarak işleyebilir hale gelmesi sonrasında hak sahibi kişilerin yazılı olarak başvurmasına gerek kalmadan kolay bir şekilde işlemler gerçekleşecek.

Ölüm Aylığı Hak etmeyen Kişiler Ne Yapmalı?

Hayatını kaybeden sigortalının prim günlerinde eksik varsa veya gereken koşullar sağlanamıyorsa aylık bağlanamıyor demiştik. Bu durumda geride kalan aile fertlerinden eş, çocuklar ya da anne babanın mağdur olmaması için Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı’na müracaat edilerek Sosyal yardım almaları söz konusu olabilmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz