Kredi Borcu Gecikmesi Durumunda Ne Olur?

Bankalar müşterilerinin maddi ihtiyaç durumlarında birçok farklı sebebe uygun krediler sağlayabilmektedir. Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi ve bankaların özel dönemlerde verdiği bu kredi çeşitlerini kullanan kişiler geri ödeme dönemi içerisinde zaman zaman sorunlar yaşayabilmektedir.

Kredilerin çekimleri esnasında müşteriler ve bankanın beraberce belirlediği ödeme planına bağlı kalınmaması takdirde yapılacak işlemler kredi sözleşmesinde yer almakta ve kredi başvurusu yapan kişi tarafından imzalanarak kabul edilmektedir. Ancak bankalar çekilen kredinin ödemesinin gecikmesi durumunda bankalar belirli bir uygulamalar zincirini başlatabilmektedir. Bunlar belirli yasal süreçleri ve şartları izler şekilde ve her banka için hemen hemen aynı şekilde izleyen uygulamalardır.

Bu uygulamalardan sonra kişiler borçlarını yasal sürecin sonuna kadar ödememeleri halinde kara listeye alınmakta ve gelecekteki banka ilişkileri zora girmekte ve kredi almak gibi bir opsiyon imkansız hale gelmektedir. Bankanın bu durumda izlediği prosedürler şu şekildedir:

  • Ödenmeyen ilk aylık dönemde bankalar müşterileri arayarak ödemelerini hatırlatmaktadır. Yapılacak tam olmayan ödemeler için de aynı durum söz konusu olmaktadır.
  • Ödenmemiş takside dair bilgiler diğer bankalar tarafından da görüntülenebilen bilgi bankasına aktarılmakta ve bundan sonra diğer bankalardan kredi almak ya da nakit temin etmek mümkün olmamaktadır.
  • İkinci ödeme döneminde de ödeme tutarının ödenmemesi halinde ise kişilerin adreslerine ihtatnameler gönderilmektedir.
  • Gönderilen ihbarnameler genellikle 30 günlük bir süre vermekte ve bu süre içerisinde ödemelerin yapılması gerekliliğini bildirir niteliktedir.
  • İhtarname gönderilmiş olmasına rağmen ödeme yapmayan kişiler için ise yasal süreç başlatılmakta ve borçların kanun eliyle tahsil edilmesi işlemine geçilmektedir. Bu süreçte genellikle kişilerin gelirlerine ve mal varlıklarına el konması yani haciz işlemi de yapılmaktadır.
  • Bu şekilde borcun giderilememesi ya da kısmi olarak giderilmesi halinde bankalar durumu BDDK’ya teslim etmektedir. BDDK ise bunları başka yasal şirketlere teslim etmekte ve borçların yasal takibini bu şirketler üstlenmektedir.

Kredi Borcu Gecikmesi ve Kredi Notu

Ayrıca kredi borçlarının gecikmesi durumunda kişiler kara listeye alınabilmektedir. Bu durumun kişinin kredi aldığı bankadan çok, bankaların üst kurumları olan BDDK tarafından gerçekleştirildiği bilinmelidir. Kredi borcu ödemesini geciktiren kişilerin bu durumda bankalardan herhangi bir talepte bulunması da bu sebepten ötürü mümkün olmamaktadır.

Kara listeye girmiş kişiler 5 sene boyunca bankalara kredi başvurusu yapamamakta ve hatta kredi kartı dahi alamamaktadır. Kara listeye girmekten kaçınmak bu yüzden önemlidir. Bunun için kredi borçlarının ve kredi kartı borçlarının düzenli bir şekilde ödenmesi gerekmektedir. Bu borçlar düzenli ödendiği takdirde kişilerin kredi notları da yükselmekte ve bu sayede gelecekte başvuracakları krediler de daha kolay onaylanabilmektedir. Bankalara yapılacak başvurularda kredi notu kesinlikle değerlendirilmektedir.

Alınacak kredinin miktarı ne olursa olsun yüksek kredi notuna sahip olmak bunun için olumlu bir faktördür. Kara listeye girmiş kişiler ise kredi başvurularını gerçekleştirememekte ve bu 5 yıllık sürenin sonunda da görece düşük kredi notlarına sahip olabilmektedir. Bu anlamda kara listeye girmeye sebep olabilecek ödeme gecikmeleri mümkün olduğunca kaçınılması gereken konulardır. Müşterilerin kredi kartı ve banka kredisi geri ödemelerine bu sebeplerler oldukça dikkat etmesi ve mümkün olan her durumda ödemeye gayret göstermesi gerekmektedir.

Bankalar kredi kartları ve kredilerin aylık ödemelerinin daha kısa süreli şekilde gecikmesi durumunda ise gecikme faizi uygulaması yapmaktadır. Buna göre kişiler kullandıkları kredinin faiz oranının %30’u tutarında ekstra tutarı da ödemelerine dahil olarak ödemek durumundadır.

%2 faizle kredi kullanmış bir kişi için bu oran %2,6 olmakta ve aylık tutarda hesaplanan faiz miktarınnın toplamda %30 fazlasına denk gelir seviyede olabilmektedir. Bu uygulama yasal bir düzenleme olarak belirlenmesi sebebiyle bankaların keyfi olarak ya da kendi aralarında farkeden işlemler yapmaları imkanı bulunmamaktadır. Bu tutarın üzerinde faiz hesaplanması durumunda kişiler BDDK’ya dilekçe yazarak ya da başvurularını şahsen gerçekleştirerek gecikme faizini yasal olarak belirlenen tutarlarda ödeyebilirler.

Ayrıca bu durumda da kişilerin kredi notları geri ödenme gecikmesi halinden olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Bu durum telafisi zor ve uzun zaman gerektiren bir durum olmasının yanı sıra gelecekte yapılacak kredi başvurularını ve hatta kredi kartı başvurularını dahi ilgilendirmektedir. Kredilerini gecikme faizi uygulanan aylık ödeme tutarı üzerinden ödeyen kişiler de yine kredi notu kaybına uğramaktadır. Bu sebeple ödemelerin düzenli ve önceden belirtilen tutarlarda yapılması gerekmektedir.

Ödeme gecikmelerinin sık olması durumunda kredi notu bundan oldukça kötü bir şekilde etkilenmekte ve kişilerin gelecekteki maddi ihtiyaçlarını bankalardan gidermesi de iyice zorlaşmaktadır. Kredi sunan kuruluşlar içerisinde en güvenilir ve genellikle en avantajlı seçenekleri sunan bankalardan kredi alabilme imkanının kaybedilmemesi bu sebeple önemlidir. Kişiler özellikle kredi alırlarken mümkün olan en uzun geri ödeme planlarını tercih ederek bu durumdan kaçınabilir ve hatta aylık ödeyebilecekleri tutarın daha altında ödemeler yapmaya izin veren ödeme planları tercih edebilirler.

Bu sayede aylık ödemelerin belirlenen tutardan fazla bir şekilde yapılması, kredinin bu sayede daha erken kapatılması mümkün olmaktadır. Ayrıca erken kredi kapatmak ve aylık ödemelerin daha üzerindeki seviyelerde ödeme yapmak kredi notunun yükseltilmesini sağlayabilmektedir. Kredi notu yükseltmek isteyen kişiler bu sayede alacakları krediden sonra daha yüksek notlara sahip olabilir ve gelecekte yapacakları krediler için daha kolay ve kısa bir sürede onay alma imkanını değerlendirebilirler. Ancak bankalara bu anlamda yapılacak başvurular için kredi notunun kesinlikle değerlendirildiği unutulmamalı ve kara listeye girmekten bu sebeple kaçınılmalıdır. Kredi notu düşük kişilere kredi veren bankalar ve diğer kurumlar olsa da, bankaların kara listeye girmiş kişilere kredi vermeleri mümkün değildir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz