Kişinin Ölmesi Sonrasında Kredi Kartı Borç Durumu Ne Olur?

Başınıza gelmesini istemeyeceğiniz hallerden biri de arkanızda borç bırakarak ölmektir. Ne yazık ki dünyada her şey insanlar için olduğundan böyle durumlar da oldukça olasıdır.

Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur?

Kredi kartı borcu varken vefat eden kişi için iki durum söz konusudur. Eğer vefat eden kişi hayat sigortası sahibi ise, sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarınca kredi kartı borçları ödenir. Bazı hallerde sigorta şirketleri ödemeye itiraz edebilirler. Şüpheli ölüm hallerinde, intihar, sigorta esnasında belirtilmeyen hastalıklar gibi durumlarda sigorta şirketleri otopsi isteyebilmektedirler ve ödeme yapmayabilirler.

Ölen Kişinin Hayat Sigortası Yoksa Kredi Kartı Borcu Ne Olur?

Eğer vefat eden kişinin bir hayat sigortası yoksa, bu durumda borçlar vefat eden kişinin mirasçılarına yani varislerine kalır. Ölen kişinin mal varlıkları gibi borçları da varislerine devredilir. Eğer vefat eden kişinin yakınları bu borcu ödemek istemiyorlarsa reddi miras yoluna gidebilirler. Vefat edenden kalan tüm mal varlıkları ile birlikte borçları da reddedilir. Bu şekilde varisler borcu ödeme yükümlülüğünden kurtulabilirler.

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras, vefat eden kişinin varisinin kayıtsız ve şartsız bir şekilde tüm mirastan vazgeçmesidir. Reddi miras Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne beyan ile gerçekleştirilir.

Mirasçının mirası reddetmesi halinde, sulh hakimince bir tutanak düzenlenir . Tutanakta mirasçının açık kimliği belirlenir ve ret beyanı mirası reddedene veya istem, bu konuda yetkisi olan vekil tarafından yapılmış ise vekiline imza ettirilip, hakim ve zabıt katibince imzalanır. Vekil yolu ile yapılan başvurularda vekilin vekaletnamesi bu tutanağa eklenir.

Süresi içinde yapılan ret beyanı mahkemece tutulan özel kütüğe işlenir. Bu kütükte mirası bırakanın adı ve soyadı ile ölüm tarihi, mirasın ret tarihi ve reddedenin adı ve soyadı, ret beyanını içeren tutanağın tarihi ve numarası ile mirasçılık belgesini veren mahkemenin esas ve karar numarası ve benzeri ayrıntılara yer verilir. Süresi içinde yapılmayan ret beyanları bu kütüğe yazılmaz.
Reddeden mirasçının talebi halinde, mahkemenin özel kütüğünün kayıt numarasını içeren, mahkeme mührü ile mühürlenmiş ve zabıt katibi tarafından onaylanmış mirası reddettiğine ilişkin bir belge verilir.

Reddi Miras Süresi Ne Kadardır?

Sulh hakimine yapacağınız ret beyanı için verilen süre 3 aydır. 3 ay içinde yapılmayan başvuralar geçersizdir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz