Teknik Analizde Hareketli Ortalamalar

Borsada her gün yeni bilgilerle yeni fiyatlar oluşur. Daha önceki grafiklere baktığımızda küçük kırılmalar ve daha büyük dalgalanmalar gösterebilir. Kısa vadede belirsiz olarak dalgalanan diyatların yumuşatılarak, trendlerin daha açık bir şekilde görülmelerini sağlamak için hareketli ortalamalar geliştirilmiştir. Hareketli ortalamalar zig zag şeklindeki inişli çıkışlı fiyat hareketlerini düzeltirler. Seçilen gün sayısının uzunluğuna göre farklı büyüklükteki dalgalanmalar düzeltilebilir.

Üç ayrı yönteme göre, günlük hareketli ortalama değerleri şu şekilde bulunur.

  • Gün içindeki en yüksek 4,60
  • Gün içindeki en düşük 4,40
  • Kapanış fiyatı 4,50
  • Basit günlük ortalama fiyat (4,60)+(4,40) = (9,00/2) = (4,50)
  • Ortalama fiyat (4,60)+(4,40)+(4,50) = (13,50/3) = (4,50)
  • Kapanış Ağırlıklı Ortalama Fiyat (4,60)+(4,40)+(4,50)+(4,50) = (18,00/4) = (4,50)

Bu değerler birleştirilerek fiyat grafiği üzerinde çizilirler. Fiyat hareketli ortalama değerin üzerinde kaldığı sürece hisse senedi elde tutulabilir. Hareketli ortalama, fiyat grafiğinin üzerinde kaldığı sürece o hisse senedi alınmayabilir. Hareketli ortalamaların hesaplanması temelde aynı olmakla birlikte üç ayrı şekilde bulunur.

  • Basit Hareketli Ortalama
  • Ağırlıklı Hareketli Ortalama
  • Üssel Hareketli Ortalama

BASİT HAREKETLİ ORTALAMA

Basit ağırlıklı ortalama, kapanış fiyatını ve 100 günlük ortalamayı baz alacak olursak 100 gün boyunca kapanış fiyatlarının toplamının 100’e bölünmesi ile elde edilen fiyattır.

AĞIRLIKLI HAREKETLİ ORTALAMA

Ağırlıklı hareketli ortalama, bugünün kapanışı, kullanılacak ortalamanın gün sayısı ile çarpılır. Dünkü kapanış, gün sayısından bir gün eksiltilerek çarpılır. Böylece geriye doğru azalan ağırlık ilk güne gelindiğinde 1 olur. Örneğin 5 günlük ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında bugünün kapanışı 5 ile, dünün kapanışı 4 ile, önceki gün 3 ile, ve daha önceki gün 2 ile çarpılır. İlk günün 1 ile çarpılmasına gerek olmadığı için elde edilen değerler toplanır. Çarpımda kullanılan sayıların toplamı 5+4+3+2+1=15 rakamını bize verir. Kapanışların toplam değeri de 15’e bölünür. Eğer 20 günlük ağırlıklı hareketli ortalama isteniyorsa bu günün kapanışı 20 ile çarpılarak çoğaltılır. Geriye doğru bir azaltılarak çarpım işlemi devam eder.

ÜSSEL HAREKETLİ ORTALAMA

Ağırlıklı hareketli ortalama trend dönüşlerini basit ortalamaya oranla daha erken gösterir. Ancak hesaplaması bilgisayar kullanmadan sürekli yapılamayacak kadar zordur. Ağırlıklı hareketli ortalamanın, ilk günleri aşırı ihmal ettiğini düşünenler için hesaplaması daha kolay olan üssel hareketli ortalama geliştirilmiştir. Üssel hareketli ortalama son günleri daha fazla ön plana çıkarırken ortalama ilk günlerini de ihmal etmez. Önce ortalaması alınacak gün sayısı tespit edilir.

Üssel değerin bulunması için 2 rakamı ortalamanın gün sayısına bölünür. Bulunan üssel faktör hesaplamanın her aşamasında aynen kullanılır. Örneğin 5 günlük ortalamanın ilk gün başladığı beşinci gün için basit hareketli ortalama alınmıştır. Beş günlük basit ortalama beşinci günün kapanış fiyatından çıkarılır. Kapanış fiyatı ile basit ortalamanın arasındaki fark alınır. Bu fark üssel değer ile çarpılır. Bulunan sayı negatifse önceki ortalamadan çıkarılır. Eğer fark pozitifse önceki ortalamaya eklenir. Bulunan bu üssel ortalama beşinci günündeki ilk hareketli ortalama değeridir. Daha sonraki günler için kapanış fiyatı, bir gün öncenin üssel ortalamasından çıkarılır.

Aynı işlem devamlı yapılırsa hareketli ortalama değerleri elde edilir. Üssel faktör, seçilen gün sayısına göre farklılık gösterir. Ağırlıklı ortalamaya göre daha kolay formülü sayesinde istenen her dönem için hesaplanabilir. Üssel faktörün bulunması için temel prensip 2 rakamının istenen gün sayısına bölünmesidir. Bazı analistler üssel formülde istenen gün sayısına 1 ekleyerek bölme işlemini yaparlar. Basit hareketli ortalama, fiyat grafiğine daha uzaktan geçer. Dönüşlerde fiyat grafiği ile karşılaşması biraz daha eçtir ve daha geç sinyal verir. Ağırlıklı hareketli ortalama son günlerin fiyatına daha yakın olduğu için fiyatın ani oynamalarında bile erken sinyal üretebilir. Ortalama için alınacak gün sayısı azaldıkça ortalamanın arasındaki fark daha az olur. Orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalarda ise önemli farklar görülebilir.

HAREKETLİ ORTALAMALARIN YORUMU

Hareketli ortalamalar hisse senedinin fiyat grafikleri ile birlikte çizilirler. Yükselen trendde, hareketli ortalama fiyat grafiğinin altında seyreder. Alçalan trendde ise hareketli ortalama, fiyat grafiğinin üzerindedir. Fiyat aşağıdan yukarı doğru dönerken hareketli ortalamayı da keser. İki çizginin kesiştiği noktada al uyarısı oluşur. Al sinyalinin kesinleşmesi için fiyatın ortalama üzerinde %5 kadar çıkması veya üç gün süreyle kapanışın ortalama üzerinde kalması beklenir.

Koşullar yerine geldiğinde al uyarısı, al sinyaline dönüşür. Ortalama fiyat grafiğinin altına geçmiştir. Fiyat ortalama üzerinde kaldığı süre satış yapılmayabilir. Belirlenen vadede muhtemel yükseliş tamamlandığında fiyat gerileyerek hareketli ortalamayı aşağı doğru kırar. Bu noktada satış uyarısı gelir. Ancak bazı hallerde yükselen fiyat, kısa bir düzeltme ile hareketli ortalamayı yaralayıp daha sonra yükselişine tekrar devam edebilir. Yükselişin sona erdiğinden emin olmak için fiyatın %5 kadar ortalamanın altına inmesi beklenir.

Kapanış fiyatı %5 kadar ortalamanın altına gerilemeyip üç gün süre ile ortalamanın altında kalması da sat sinyali verebilir. Hareketli ortalamalar yardımı ile en tepeden satıp en dipten almak mümkün değildir. Çünkü ilk al sinyali kesinleştiğinde fiyat, dip noktadan hayli yükselmiş olur. Tepe dönüşlerinde de fiyatın ortalamaya kadar gerilemesi satışı geciktirebilir. Ancak bir yükselişin veya düşüşün kesinleştiği görülüp risk azaltılabilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz