Elliot Dalga Teorisi Nedir?

Oldukça karmaşık görünen Elliot Dalga Teorisi’ni, biraz daha basite indirgeyerek, sizlerle paylaşmak istedik. Sorularınız olursa çekinmeden sorabilirsiniz.

Daha önce Dow teorisinden bir başka yazıda bahsetmiştik. (BKZ. Klasik Teknik Analiz) Ralph Nelson Elliot’un Dow teorisini geliştirip belirli prensiplerle kurallara bağladığı bu teori Elliot Dalga Prensipleri olarak anılmaktadır. Aslında kendisi finansla ilgili değildir. Bu alanda da hiç çalışmamıştır ancak finans alanına katkı yapacak bu teoriyi geliştirmiştir. Elliot Dalga Prensipleri aynı zamanda fibonacci sayıları ve oranlarından da oldukça faydalanmaktadır ve dalga sayımlarının temel kurallarını oluşturmaktadır. Tekrarlanan kalıplar, oranlar ve zaman faktörü en önemli noktalarıdır. Kaotik görünen bir yapı içerisinde aslında sistematik bir düzen gizlenmektedir.

R. Nelson Elliot’un 1930’lu yıllarda geliştirdiği bu teoriye göre her şeyi ritmik dalgalar halinde hareket ediyordu. Doğa yasalarının kaçınılmaz etkileri her yerde olmalıydı. Elliot Dalga Teorisi doğanın çevrimlerini anlamaya ve öngörmeye yöneliktir. Ve finansal piyasalar dahil her yerde uygulanabilirler.

Elliot, belirli bir süre belirli bir doğrultuda ilerleyen bu hareketlere “dalga” adını vermiştir. Elliot’a göre bu süreç 5 ilerleyen dalga ve 3 düzeltme dalgası olmaktaydı. 5+3=8 Fibonacci rakamlarıdır ve dalga prensiplerinin her yerinde bu rakamların etkilerini görmekteyiz. Tekrarlanan bu dalga çevrimleri kendinden büyük bir dalganın iç yapısını oluşturmaktadır. Aslında geleceği tahmin etmekten çok hangi yapının ilerlediği anlaşılırsa olasılıkları ve değişimleri algılamak çok mümkündür. Kitlenin duygusal yapısı anlaşılırsa içinde bulunulan yapı daha net ortaya konulur(örneğin yatırımcılar çok karamsardır, bu piyasanın yönünün yukarı döneceğine işaret olarak görülebilir).

Elliot Dalga Teorisi

1,3 ve 5 nolu dalgalar “itki” olarak anılır. 2 ,4 nolu dalgalar ise bu dalgaların aksi yönünde hareket etmektedir. En üstteki grafik 5+3 =8 dalgalık bir çevrim, ortadaki 21+13=34, en alttaki 89+55=144 dalgalık bir çevrim olmaktadır. Dikkat ettiyseniz tüm bunlar fibonacci sayıları olmaktadır.

Kendinden daha büyük bir yapının kopyası olma durumuna fractal denilmektedir. Dolayısıyla dalgaların fraktal bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Dakikalıktan, yüzyıllık yapıya kadar birbirlerinin tekrarıdır.

5 dalgalık bir yükseliş tamamlandıktan sonra 3 dalgalık düzeltme gelmektedir. Elliot Dalga Prensipleri, kurallar ve rehber ilkelerle tarif edilmiştir. Dalga sayımları büyük bir tutarlılık göstermektedir. Ancak bu sayımları,iç yapılarını öğrenmek , doğru dalga sayımları yapmak için uzun bir süre tecrübe gerekmektedir.

Dalga dereceleri aşağıdaki gibidir:

Elliot Dalga Teorisi

Bu dalga dereceleri içinde bulunduğu dalganın zaman açısından büyüklüğünü ifade eder. Grand Supercycle yüzyıllarca sürerken, Subminuette saatlik zaman dilimidir. Grand Supercycle çağ değişimlerini içine alır. Artık bilgisayarların yardımıyla saatlikten daha küçük, mikro dalgalar da R.Nelson Elliot’tan sonra isimlendirilerek, aynı fraktal yapıyla kullanılmaktadır.

Dalga sayımlarını yaparken patternlere odaklanmak daha önemlidir. Formasyonlar gibi ama daha sıkı kurallara bağlı olan bu patternlere aşina olursanız dalga sayımlarınız kolaylaşacaktır. Elliot Dalga Prensipleri size hem dalga yapısı, hem fiyat hareketinin yönü, hem de mesafesi hakında tahmin yapma imkanları sunar. Patternler iki ana kategoriye ayrılır. Trend dalgaları içerisindeki patternler, düzeltme dalgaları içerisindeki patternler.

Trend Dalgaları Patternleri;

 • İtki
 • İlerleyen Diyagonal
 • Sonlanan Diyagonal
 • Güdük 5. Dalga (truncation)

Düzeltme Dalgaları Patternleri

5 dalgalık bir yükselişten sonra A,B,C düzeltme dalgaları gelmektedir. Düzelme dalgaları itki dalgalarından çok daha karmaşıktır.

Düzeltme kalıpları;

 • Zig zag
 • Yassılar (flat)
 • Üçgen
 • Genişleyen Üçgen
 • WXY Kombinasyon
 • Running Flat

Bu patternleri formasyonlar olarak düşünebilirsiniz. Belirli bir kalıp ve kuralları vardır. Elliot analistlerinin en çok zorlandıkları konu düzeltme dalgalarıdır. İtki dalgalarında elde ettikleri karların büyük bir kısmını düzeltme dalgalarında vermektedirler.

Elliot Dalga Prensipleri

İTKİ DALGALARI

5 ana dalga olarak tarif edilmektedir. Bu dalgaların temelinde kitlesel duygular yatmaktadır. Çoşku, korku,kötümserlik, iyimserlik, aşırı iyimserlik ve aşırı kötümserlik gibi duygular itki dalgalarında etkin olmaktadır. Her dalganın duygusal yapısı da farklıdır. Örneğin yükseliş başladığında korku ve hafif iyimserlik karışıktır, yükseliş devam ederken iyimserlik artar ve yükselişin sonlarına doğru (5. Dalgada) iyimserlik aşırı boyuttadır. Bu dalgalarda piyasanın düşeceğine dair inanç pek yoktur. Düşüş dalgalarında durum tersidir. İlk dalgada yani düşüş başladığında hafif karamsarlıkla karışık güven vardır, piyasa düşmeye başladıkça karamsarlık artar, 5. Dalgada karamsarlık had safhadadır, piyasanın tekrar yükselişe geçeceğine dair inanç azdır. Bu duygusal geçişler dalga karakteristiklerini yansıtır. Piyasa gözlemcisi tarafından indikatör olarak değerlendirilebilirler.

İdeal itki dalgası şu şekilde görülür:

itki dalgalari

Kurallar:

 • 2.dalga fiyat seviyesi 1. Dalganın başlangıç noktasını geçemez ve daha uzun olamaz.
 • 3. Dalga 1 ve 5. dalgadan daha kısa olamaz
 • 4. Dalga 1. Dalga alanına giremez.
 • 1,3 veya 5 nolu dalgalardan biri uzatma yapar.
 • 5. Dalga 3. dalga seviyesini geçer.
 • 2 ve 4. Dalgaların iç yapısı birbirinin almaşığıdır.(örn. Dalgalardan biri %61.8 geri çekilir diğeri %38.2 veya biri uzun biri daha kısa olur)

İLERLEYEN DİYAGONAL

1 ve A ve C dalgalarının içsel yapılarında görülürler.

ilerleyen diyagonal

 • B İçsel yapı ikti ile aynı sayımdadır (5,3,5,3,5)
 • 4 nolu dalga 1 nolu dalga alanına sarkar.
 • 2 nolu dalga 1 nolu dalganın tamamını geri alamaz
 • 4 nolu dalga 3 nolu dalganın tamamını geri alamaz
 • 3 nolu dalga 1 nolu dalga seviyesini geçer
 • 1 ve 3 e göre 5 nolu dalga en uzun dalga olamaz
 • 1 ve 3 nolu dalgaların içsel yapısı itkidir.
 • 5 nolu dalga 4 nolu dalganın %38.2 si kadardır.
 • 5 nolu dalga iç yapısı itki de olabilir, ilerleyen veya sonlanan daiyagonal da olabilir.

SONLANAN DİYAGONAL

Yukarıdaki grafikte bulunan son kısım (5 nolu dalganın içsel yapısı) sonlanan diyagonaldir. Trend ve düzeltme dalgalarının sonunda görülürler.

sonlanan diyagonal

 • 5 nolu ve C dalgasının içsel yapılarında görülürler.
 • İçsel yapısı 3-3-3-3-3 olmaktadır.
 • Tepe ve dipler gittikçe birbirine yakınsar.
 • 1 ve 3 nolu dalgalarda üçgen hariç her kalıp oluşabilir.
 • 2-4-5 nolu dalgalarda düzeltme kalıplarından herhangi biri olabilir.
 • 4 nolu dalga 1 nolu dalga alanına sarkar
 • 3 nolu dalga boyu 2 nolu dalga boyundan uzundur
 • 1 ve 3 nolu dalgaya göre 5 nolu dalga en uzunu olamaz
 • Kanal çizgileri birleşmeden kırılım oluşur.

GÜDÜK 5. DALGA (TRUNCATION)

5 nolu dalganın 3 nolu dalga tepesini geçemeden trendin bittiği durumlarda etiketlenen 5 nolu dalgaya denir. Genelde 1 ve 3 nolu dalgalar aşırı uzadığında 5 nolu dalga kısa kalabilmektedir. Tespiti çok zordur.
Başarısız dalgalar olarak da adlandırılırlar.

Güdük 5 dalga

5 nolu dalga kanalın üst bandına ulaşmadan sonlanır. Klasik teknik analiz formasyonlarından 2’li tepe ve 2’li dip formasyonları bu şekilde oluşmaktadır. Bu şekilde düşünülürse yapının tespiti daha kolay olabilir.

DÜZELTME DALGALARI

Zigzag, yassı ve hızlı yassı, üçgen, genişleyen üçgen, wxy patternlerinde görülürler.

ZİGZAG DALGALAR

Zigzag kalıpları içinde 3 dalgalık düzeltme ile bölünmüş 2 ayrı itki dalgasından oluşmaktadır. A , B , C ile isimlendirilirler. A ve C dalgaları itkiseldir.

zigzag dalgalar

 • İtki ve ilerleyen dalgaların 2,4 nolu dalgalarında ve sonlanan diyagonallerin herhangi bir dalgasında görülebilirler.
 • C dalgası A dalgasınının bitiş noktasını geçer.
 • A dalgası genelde itki , nadiren ilerleyen diyagonaldir.
 • B dalgası herhangi bir düzeltme kalıbında olabilir
 • C dalgası sonlanan diyagonal ya da itkidir.
 • B dalgası C dalgasından kısadır.
 • A ve C dalga boyları birbirine eşittir.

YASSI DALGALAR (FLAT)

Yassı ve Hızlı Yassı olarak 2 çeşidi vardır. Yatay düzeltme dalgasıdır.İçsel yapı 3-3-5 olmaktadır. olarak gösterilirler. Hızlı Yassı olarak bir çeşidi daha vardır.

yassı dalgalar

yassı dalgalar

 • A dalgası üçgen dışında herhangi bir pattern olabilir.
 • B dalgası A dalgasının yaklaşık %38.2 sini geri alır.
 • B dalgası herhangi bir düzeltme kalıbında olabilir.
 • C dalgası ilerleyen ya da sonlanan diyagonal olabilir
 • C dalgasının A dalgası ile ortak fiyat alanları vardır.
 • Hızlı yassıda C dalgası A dalgasından kısa kalmaktadır.
 • Hızlı yassı kalıp nadir görülür.
Hızlı yassı dalga

Hızlı yassı dalga

ÜÇGEN DALGALARI

Zigzag ve yassılardan farklı olarak 5 dalgadan oluşurlar. İçsel yapılar düzelme kalıplarıdır.

üçgen dalga

üçgen dalga

 • Kanal çizgileri birbirine yakınsar.
 • A,B,C,D dalgalarının hepsi üçgen hariç herhangi bir kalıpta olabilir.
  E dalgası genelde kanal içinde kalır
 • Üçgen tamamlandıktan sonra sert hareketle kırım yönüne ilerler.
 • A-C ile B-D çizgileri birleşmeden üçgen tamamlanır.
 • Üçgen kalıbı genelde kendisinden önceki dalganın %50 sini geri alır.
 • A ile B dalgası genelde almaşıktır.
 • B ve 4 nolu dalgalarda görülürler.

GENİŞLEYEN ÜÇGEN (EXPANDING TRİANGLE) DALGALARI

4 veya B dalga konumlarında görülürler. Genişleyen üçgen görümündedirler. B dalgası A dalgasının %38.2 en fazla %161.8 i kadardır.

Genişleyen üçgen dalga

Genişleyen üçgen dalga

 • A ya da B dalgası en kısa dalgadır.
 • Üçgenler genelde kendisinden önceki dalganın %50 sini geri alırlar.
 • A-C ile B-D çizgileri birleştirildiğinde birbirleri ile ters yönlüdür.
 • A ile B dalga iç yapıları genelde almaşıktır.
 • Kanal çizgileri birbirine ıraksar.
 • Zigzag ve yassılardan farklı olarak 5 dalgadan oluşurlar.

WXY KOMBİNASYONU

Birleşik düzeltme kalıplarıdır. Zigzag, flat, üçgen içerebilirler. Birbirlerinin kombinasyonlarıdır. Büyük düzeltme yapılarıdır.

wxy kombinasyonu

wxy kombinasyonu

Genellikle birbirlerinin almaşığıdırlar. Biri zigzag, diğeri üçgen veya flat olabilir. X dalgası zaman bakımından uzun sürmüşse Y dalgası üçgen olarak görülebilir. Bir hayli karmaşık ve sayımı zordur. Elliotisyenleri en çok zorlayan yapıların başında gelmektedir.

ALMAŞIKLIK İLKESİ NEDİR?

Dalgalardan birinin zigzag ise diğerinin yassı veya üçgen olması, bir dalga %61.8 geri çekilmişse diğerinin %38.2 geri çekilmesi, dalgalardan birinin basit diğerinin karmaşık yapıda olması, bir dalganın uzun diğerinin kısa olması gibi birbirine zıt sayılacak durumlara almaşıklık ilkesi denir.

[mks_toggle title=”Kaynaklar” state=”close “]Introduction to Elliott Wave Theory
Elliott Wave Basics
[/mks_toggle]

[mks_toggle title=”Videolu Anlatım” state=”close “][/mks_toggle]

Güncel Konular
Sitemizde Bulunan Bilgiler Tamamen Bilgilendirme Amaçlıdır. Sitemizde Kredi, Kredi Kartı ve Benzeri Hiç Bir Hizmet Verilmemekte, Aracılık ve Komisyonculuk Yapılmamaktadır. Sitemiz Sadece Güncel Kampanya ve Haberleri Paylaşmaktadır. Lütfen Başvurularınızı Şubelere Bireysel ve Şahsen Olarak Yapınız.