Devletin İktisadi İşlevleri

Devletin, bir ülkenin ekonomik hayatına müdahalesi ne amaçladır? Devletin ülke ekonomisindeki fonksyonları nelerdir? Devletin ekonomideki işlevleri 3 ana başlık altında işlenebilir:

1. Hukuki çerçeve çizilmesi
2. Rekabet şartlarının korunup gözetlenmesi
3. Gelirin halka (direkt olarak ya da hizmet olarak) yeniden dağıtılması (bir nevi Robin Hood etkisi)

Bunlara sırasıyla kısaca değinelim.

HUKUKİ ÇERÇEVE (Oyunun kuralları)

Dünkü yazımda özel mülkiyetin öneminden bahsetmiştim. Devlet mülkiyet haklarının korunmasının yanı sıra kontratları garanti ettiği gibi aynı zamanda girişimcilerin yeni şirket kurmaları ile ilgili düzenlemeleri yerine getirir. Kısaca buna oyunun kurallarını koyar ve bu kuralların uyulmasını denetler de diyebilirsiniz. Kimsenin sistemi manipüle etmesini önler.

REKABET ORTAMI

Devlet sektörleri sürekli denetler ve rekabete aykırı gördüğü durumlarda güçlenen şirketlerle ilgili cezai işlem başlatır. Hiçbir şirketin kendi piyasasında tekel olmasına fırsat vermemeye çalışır. Bu bana çok ilginç geliyor çünkü burda şirketler ile devletin çıkarları birbirinin tam zıddı yönü gösteriyor. Şirketler ürettikleri mallarda değişiklikler yaparak ve markalaşarak fiyat ayrımcılığı yapmaya çalışırlarken, devlet de bu hukuk kuralları içinde sınırların zorlanması durumunda engel olmaya çalışır. Zira kapitalizm treninde lokomotif özel mülkiyet ise, trenin rahat yolculuğunu sağlıyan demiryolları şebekesi de rekabet ortamıdır. Rekabetçilik etkinlik getirir ki bu toplamda toplum için iyidir denebilir.

GELİRİN YENİDEN PAYLAŞIMI

Devlet çalışandan vergi toplayarak çalışma yaşını geçmiş vatandaşlara değişik sosyal güvenlik hizmetlerini temin eder. Bu yönüyle bakılınca devlet adeta zenginden parayı alıp fakire vermiş olur. Bu da devletin adalet prensibini çalıştırmasının bie gereğidir.

Bu saydıklarımın dışındaki bütün devlet müdahaleleri abestir. İktisadi hayatın işleyişine sekte vurur. Devlet mümkün olduğunca küçültülmeli ve değişik sektörlerde faaliyet yapmasına izin verilmemelidir. Buna zaten gerek de yoktur zira özel sektör devletin çoğu işlevini fazlası ile yerine getirecek yeteneğe sahiptir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz